Tuesday, March 18, 2008

Nytt centrum för arkitektur, form och design

Så nu har den kommit, rapporten från rådet. (Rådet för arkitektur, form och design) Som väntat föreslås att arkitekturmuseet görs om till ett centrum för arkitektur, form och design och gestaltningen av den gemensamma miljön. Svensk Forms mötesplatsuppdrag flyttas över i den nya myndigheten och vi erbjuds att flytta in i de nya lokalerna. Samtidigt föreslås i ett andra steg en federation med verksamheter från hela landet som arbeter inom arkitektur, form och design. Stadsutveckling, näringslivsutveckling och en långsiktigt hållbar miljö. Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.rafd.se/

Först får man ju säga att det är bra med en utredning som vågar ta ett stort och samlat grepp. Den går nu på remissrunda under tre månader innan beslut tas. Det blir förstås en rejäl utmaning att få allt på plats. Instämmer i analysen att de är många små aktörer med stora uppdrag och små resurser, vilket är ohållbart i längden. Nyttigt att vända på alla stenar. Självklart ska Svensk Form finnas med från början, så att erfarenhet och kunskap, nätverk, pågående projekt blir en grund för den nya verksamheten. Helst skulle vi förstås sett att staten skulle ha gjort en investering med nya pengar för att stärka området – om man verkligen menar allvar.

Enorm utmaning att få steg två med en federation på plats, med förväntan att alla ska vilja bidra med något till helheten. Tidsplanen också svår. Om förslaget antas, gäller det att komma igång direkt.

Men det viktigaste i det nya scenariot är att Sverige nu äntligen får en liknande institution som det finns i andra länder. Det har Svensk Form kämpat för i 150 år! En nationell arena för form och design, och nu även arkitektur. Samtidsenligt och naturligt i de flesta länder. Ett fönster öppnas mot världen. Man kan säga att telefonplansidén nu omsätts i praktiken fast på annan plats. Med fler aktörer och annorlunda rollfördelning. Dock utan nya pengar, som sagt.

Fokus på samhällsutveckling, våra gemensamma publika miljöer är också i linje med Svensk Forms målsättningar. Vår historiskt röda tråd med designen som utvecklingskraft som kan bidra till bättre livskvalitet för alla.
Därför är det angeläget att vara med från början i bygget av den nya verksamheten. Våra medlemmar, både allmänhet och branschverksamma, gagnas av en publik verksamhet med större samlad kraft. Helpdesk design. Viktigt också att försäkra att vår regionala verksamhet stärks genom de synergier som bildas i steg två. Förutom skrivbordskonstruktionen är det förstås viktigt att det blir rätt människor på rätt plats. Förutom den nya övergripande chefen, gärna en internationell och oberoende chief curator som är van att jobba med utställningar inom arkitektur och design.
Varumärket Svensk Form får inte gå förlorat, inte heller vår samlade erfarenhet och kompetens. Vi ska också se till att behålla vår identitet, vår fria röst, i vår reguljära föreningsverksamhet.

Monday, March 17, 2008

Åland Forms eldsjälar

Bakom Åland Form står Handelskammaren, men det är reklambyrån April som utfört uppdraget med ledande eldsjälar såsom VD Pernilla Karlsson, Mari Rosenqvist båda från Åland, och svenska Eva-Jo Hancock. Både under lunchen och under middagen hade vi intressanta samtal om förhållandet mellan Ålänningar, finlands-svenskar, Finland och Sverige. Vi har som sagt lärt oss mycket denna resa. De berättade om en rad lyckade projekt som fötts i projektets kölvatten, såsom företaget Snickarboden som anlitat CKR för sina träpersienner. Chique Mattsson, som hjälpt gästhemsföreståndare i skärgården att jobba med inredningen på ett långsiktigt sätt. Eller ÅCA, som producerar svartbröd och smör, som bland annat säljs till stressade Stockholmare i svarta förpackningar. Flera projekt kom upp under diskussionen på middagen som avnjöts i restaurangen Indigo, där en av delägarna Stig hade jobbat på Bonlock i Stockholm, och nu öppnat exklusiv restaurang med genuint koncept, där även April varit inblandade. Nu återstår att hoppas att Åland Form kan fortsätta i ny skepnad. Vi vandrade hem genom mjukt och ymningt snöfall över Mariehams gator. Två personer mötte vi på vägen.

snöpromenad genom Mariehamns gatorProjekt Åland Form www.alandform.ax

Syftet med besöket var att träffa representanter för Åland Form och hålla ett föredrag för allmänheten om Svensk Form idag i en nybyggd anläggning som hette "i Tiden". En sorts nod, eller klusterbyggnad, ursprungligen avsedd för it-företag, men som nu öppnat upp för andra kreatörer, innovativa företag, PR-företag och inkubatorverksamhet. Inte olikt de noder som växer upp runt Stockholm. Projektet Åland Form, startade i oktober 2006, och kommer nu att avslutas i månadsskiftet mars-april. Ägs av Ålands handelskammare, drivs av reklambyrån April, med en del EU-medel och annan finansiering. Syftet är att få företag att använda design som tillväxt- och konkurrensmedel. De har fått enorm hjälp av SVID för att komma igång och har ungefär samma målsättning. Robin Edman och Anders Andersson från företaget Thermotec som gott exempel var här vid uppstarten för inspirera till efterföljd. Publiken, ett 30-tal, varav 7 formgivare ställde många intressanta frågor. Framför allt ville de veta hur de kunde jobba närmare med Svensk Form, ta del av vår juridiska rådgivning, förmedling, programverksamhet och nyheter. Svaret enkelt: Bli medlem! Jag lottade ut två medlemsprenumerationer på FORM till publiken, och fick också några nya medlemmar på kuppen. En idé som väcktes var att de bildade en regionalförening Svensk Form Åland.

ett 30-tal i publiken
I Tiden - nytt center för IT och kreativitetÅlandspromenad med rejäla meddelanden

Rysk snickarglädje i Mariehamn
Måndag-Tisdag Att Upptäcka Åland

Måndag-Tisdag Att Upptäcka Åland
Lite Ålandsstatistik: drygt 27.000 invånare, varav 12.000 i Mariehamn. 6.500 öar. Två egna dagstidningar. En blå och en rosa. Diplomatiska kvarteret i Mariehamn består av det ryska och det svenska generalkonsulatet. Det senare på prominent plats, vacker trävilla byggd 1955, beläget vid vattnet ritat av arkitekterna N. Gunnartz och J. Curman. Svensk modern inredning, Carl Malmstenmatsal, Svenskt Tenn, Kasthall osv som sig bör i ett ståndsmässigt svenskt residens. Vår gamla kollega och vän Bertil Jobeus är svensk generalkonsul i Mariehamn, tar generöst emot (hustru Marie-Louise på resa). Här gör generalkonsuln med fru och en enda halvtidsassistent så gott som all markservice själva – kör tjänstebilen, lagar maten, bäddar sängarna och dammsuger i hörnen, förutom att markera svensk närvaro vid alla större sammankomster. Svenska nationaldagen är särdeles betydelsefull. Svenska intresset uppskattas högt av Ålänningarna, som känner stor närhet till Sverige på grund av språket, svenskt TV-tittande och inte minst den geografiska närheten till Sverige. Det tar bara ett par timmar att komma hit. För oss var det en nyupptäckt. Trots att jag tycker mig vara ganska berest har jag aldrig besökt Åland tidigare. Första varvet runt kvarteret på kvällen bjöd på mjukt fallande nysnö.

Svenska Generalkonsulatet Mariehamn


Generalkonsul Bertil Jobeus - kansli och bostad i ett


Sunday, March 16, 2008

Nu bär det av till Åland

Om en stund tar vi båten från Kapellskär för att åka till Åland. Vi har talat om det länge, och jag har fått fin inbjudan från Åland Form, men nu äntligen blev det av. Åland Form http://www.alandform.ax/ startade nyligen, tror under Designåret 2005, och har ett ambitiöst och ständigt uppdaterat program. Huvudsyftet är att få företagen att förstå hur det kan jobba med design för att öka konkurrens och tillväxt. Så i morgon håller jag ett föredrag, och träffar företrädarna. Samtidigt gör jag mig också beredd på att läsa rådets viktiga rapport som läggs ut på webben i morgon förmiddag. Den som ska ta ett stort grepp om hela arkitektur-form- och designområdet. Media har redan lagt sig i startgroparna.

14 mars utflykt med Nationalmuseum till Centrum för Näringslivshistoria

I samlad tropp – 4 från Nationalmuseum med chefen Solfrid Söderlind i täten och 3 från Svensk Form – körde vi ut till Ulvsunda till våra samarbetspartners på Centrum för Näringslivshistoria. Vi ville visa vad som finns i designarkivet, såväl det fysiska som virtuella http://designarkiv.svenskform.se/
Chefen Alexander Husebye och David Leidenborg, designhistoriker välkomnade. Ett av flera projekt som vi gör inom access, är att tillgängliggöra ett urval från de 16.000 bilder deponerade hos Nationalmuseum. Intresset var stort. David Leidenborg förevisade på sitt charmerande och kunniga sätt flera av godbitarna och berättelserna i arkivet. Gammalt historiskt industrispionage. Rikt material från Ralph Lysell, som efter studier i USA introducerade begreppet Industridesign i Sverige, genom en artikel i Form nr 2. Förpackningar, mönster, tyger. NKs alla kassar genom åren. Hur den miljövänliga och ekoinspirerade bruna kassen från 70-talet inte alls passade kunderna, utan de var tvungna att ta fram en sober och elegant grå. Som alltid ger det en enorm kick och insikt om betydelsen av att ha kunskap och tillgång till historia - i alla led. Det är en sann guldgruva, som vi nu kan tillgängliggöra mer och mer och ANVÄNDA idag för nutid och i framtiden.

Solfrid, som dessutom var uppväxt i trakterna, visade sig också vara mycket kunnig, beläst och engagerad. Hon hade goda ideer, kanske vi skulle göra en utställning om flerhundraårigt industrispionage? I det avslutande mötet konstaterade vi att vi måste bygga en mera långsiktigt strategi hur vi kan samverka för att tillgängliggöra och använda de historiska kunskaperna i samtiden. Vi måste kunna ha en samarbetsplan som håller, oavsett vilka riktningar regeringen tar. .

Fredagsutflykt till UlvsundaRalph Lysells brandvarnareMiljövänlig ratad 70-tals kasse från NK, ersatt med en sobrare grå på kundernas begäran13 mars Kulturrådets nya uppdrag och nye generaldirektör

Intensiv start i arla morgonstund, följt av Styrelsemöte på Bonniers Konsthall, därefter VD-möte på SVID för Design S. De nominerade är nu så gott som klara, några uppgifter behöver kollas upp och direkt efter påsk går vi ut i pressen. Juryn har gjort ett beundransvärt jobb. Många, långa timmar. Verkligen grundligt. Bra bidrag överlag. Nu återstår arbete med sponsorer, utställningsturné och utdelningsceremonin.
På vägen hem stannade jag upp på Kulturrådets mottagning för att välkomna nye generaldirektören Kenneth Johansson, och för att lyssna på Lena Adelsohn Liljeroth som talade om Skapande skola och kulturlivets internationalisering. Där fanns många tjänstemän från olika institutioner, utöver kulturrådets egen personal. Kulturrådets styrelse med Mats Svegfors på ordförandeposten fanns också på plats – dock inte den uppmärksammade Johan Staël von Holstein. Kulturministern höll ett ledigt och engagerat tal, verkar som om hon kände sig hemma i detta sammanhang. Talade genuint om kulturens betydelse på ett sätt, som man önskar att hon även gjorde när media sätter in skjutjärnsmetoderna. Det var också roligt att tala med Kennet Johansson. Som så ofta när man träffar en person som man hört och läst så mycket om, så har man fått en förhandsbild. Det här var en helt annan person än jag föreställt mig. Jag blev riktigt upplivad. Älskar att få mina fördomar emotsagda. Träffade också Jonas Andersson från Framtidens kultur – hoppas nu att någon ny fond av samma flexibla och nödvändiga karaktär växer fram när medlen tar slut. Växlade några ord med flera tjänstemän från kulturdepartementet, alltid nyttigt.

Samtal om kulturlivets internationalisering och skapande skola


11-12 mars - Formens Hus i Hällefors

Så var det dags för styrelsesammanträde i Formens Hus i Hällefors igen. Svensk Form och SVID är ju stiftare till verksamheten som invigdes med pompa och ståt i november 2005 med Göran Persson som invigningtalare. En överdådig och överraskande kväll med skådespel och annorlunda måltid för gäster som kommit från hela världen. Nu har det gått två år. Det är ett stort steg att gå från att starta upp till att driva en verksamhet. Alla har kämpat hårt för att hålla ångan uppe och det är många spännande projekt på gång. Utöver Torbjörn Lenskog-samlingen, som utgör själva hjärtat, så älskar är besökarna de genuina bostäderna från olika epoker som möblerats upp i hyreshuset. Nu ska konceptet utvecklas i en hel bostadstrappa, där Svensk Form kommer att göra en del med den svenska bostadsutvecklingen under 1900-talet. Planerna på att utveckla ett materialbibliotek med hållbarhetsfokus uifrån vanligt förekommande material inom industrin går vidare. FIDU-utbildniongen flyttar snart in i huset och flera spännande utbytesprojekt med internationella utbildningar pågår. www.formenshus.se
Styrelsesammanträdena inleds alltid med en middag kvällen innan, och avslutas med själva mötet påföljande dag, så att man ska hinna och framför allt se hur man bäst jobbar vidare. Jag körde bil upp och ner. Värdefullt att få tid att sitta och prata med vår ordförande Erika Lagerbielke hela vägen. Inte alltid givet att få så mycket tid tillsammans. Just nu särskilt angeläget, när så mycket är i görningen på vårt område.