Saturday, March 7, 2009

Sverige - det nya matlandet

Regeringen presenterade 2007 en livsmedelsstrategi för hela Sverige som har utarbetats tillsammans med branschen, med ett anslag på drygt 31 miljoner kronor per år som ska användas för att öka livsmedelssektorns konkurrenskraft. Mer jobb osv. Pengar läggs på både export, innovation och kompetensökning. Jordbruksministern Eskil Erlandsson går i täten för att matlandet Sverige nu ska positionera sig internationellt. Med svenska landsbygden i fokus. Därför kändes det naturligt att söka upp Jordbruksdepartementet och presentera vårt projekt BISTRO 3000 SERVING THE FUTURE, som ju utgår från maten, den goda måltiden och design för hållbar utveckling. Jag träffade fyra tjänstemän från informationssidan under ett givande möte, det finns många beröringspunkter. Dock har ju departementet inga fria finansiella medel som de förfogar över för projekt av vår typ. Vi får titta närmare på det så kallade landsbygdsprogrammet, och försöka se om vi kan få medel därifrån för de regionala nedslagen som vi hoppas kunna genomföra i samband med ministermötena under EU-ordförandeskapet i höst. Vi kommer också att söka upp LRF och livsmedelskedjorna. Alla människor har en relation till mat och måltider, och syftet med konceptet är just att nå äkta engagemang för frågorna, genom upplevelse och något konkret som alla kan relatera till. Vi fortsätter

Fredagsmöte på JordbruksdepartementetFriday, March 6, 2009

Heldag med Svensk Form i Dalarna

Det är alltid givande att sitta med och planera tillsammans med olika regionalföreningar och se hur de väljer att jobba för att stimulera desingutvecklingen regionalt. Alla följer ju Svensk Forms grundstadgar och våra gemensamma teman med design för hållbar utveckling som absolut prioritet som ska genomsyra allt. Däremot varierar inriktningen i varje region utifrån de regionala förutsättningarna. Viktigast av allt är förstås styrelsens sammansättning och vilka som engagerar sig i det ideella arbetet. Deras intressen, kunskaper och passioner. Det måste bygga på äkta intresse och känsla av delaktighet om det ska bli bra resultat. Svensk Form Dalarna omformades förra året, och håller just på att komma igång och hitta sin specifika identitet. Blir spännande att följa. I arbetet letar man också efter de specifika krafterna i Dalarna. Slöjd, hantverk och traditionsrikedomen självklart, träindustrin osv. men därutöver en hel del nytt att uveckla. Jag var så glad att se allas starka vilja att ta tag i frågorna. Aldrig har regionalföreningarna varit viktigare än nu för Svensk Form, när vi tar ett nytt steg i riktning mot en starkare och opinionsbildande medlemsförening.

Systrarna Kax härliga mjukisdräkter för barn säljs på Dalarnas Museum


Redo för Formcafé i Dalarnas MuseumHeldagsplanering med Svensk Form DalarnaKvinnor & Makt, Veckans Affärers årliga pris!

I tisdags gick jag för tredje året i följd till Veckans Affärers prisutdelning till näringslivets mäktigaste kvinnor. Formatet hade förändrats från informellt mingel på Grand Hotel, till förmingel och sedan ordentlig sittning i Konserthuset, à la gala. Säkert för att underlätta för direktsändningen i webben - börjar bli allt vanligare att TV eller inspelningen i andrahandsmediet blir ännu mera betydelsefullt än den närvarande publiken. Snacket och peptalken var ungefär samma som tidigare år. Tyvärr betyder det att inte så mycket har hänt. Tvärtom, mindre kvinnor i börsbolagens ledningar och styrelser. "Inte förrän vi också börjar se korkade kvinnor i styrelserna, har vi uppnått verklig jämställdhet osv" som prisutdelaren och handelsministern Ewa Björling citerade sin franska ministerkollega. Statsministern fick pris som Gubben mot strömmen för sin positiva utnämningspolitik med många kvinnor och höll ett humoristiskt och ledigt inlägg. Det håller inte att fortsätta att köra med argumentet "Du kan inte få det här uppdraget, för du har inte haft det förut" Charmpriset tog hursom helst Årets Myndighetschef Angeles Bermudes Svanqvist, chefen för Arbetsförmedligen, som verkligen levde upp till epitetet Störskön. Hon fick till och med den skicklige och avspände programledaren Veckans Affärers chefredaktör Pontus Schultz att roat tappa tråden och svarsrepliken ett par gånger. Roligt också att Eva Franckell fick pris som årets opinionsbildare, eller Whistle blower för sin avslöjande bok om hur det går till inom maktens korridorer. Näringslivets Mäktigaste Kvinna blev Ingrid Bonde med den äran. Både hon och Fredrik Reinfelt drog slutsatsen att hade vi haft fler kvinnor i beslutande positioner inom finansvärlden hade vi inte sett samma djupa ekonomiska kris som idag. Kvinnor är mera ansvarsfulla och inte lika riskbenägna som män. Riskbenägna, påhejade av andra män. Underhållande, välbehövligt, men lite väl lång sittning i salen.

Statsministern fick beröm för sin jämställda utnämningspolitik såsom Gubben mot strömmenTuesday, March 3, 2009

Hur många utredningar som helst

Hade igår några goda vänner på middag hemma, som jag brukar samla då och då för att prata form & design och sakernas tillstånd. Bland annat kom vi förstås in på alla de utredningar som susar runt just nu. Först rådets utredning, som direkt berört Svensk Form och vår verksamhet, med mötesplatsuppdraget som övergår till Arkitekturmuseet. En öppning, men det blev snålvarianten till slut. Design tycks inte stå högt i kurs hos beslutsfattare idag. Vad ska vi göra, kanske vi bara måste byta ut ordet. Design har ju tvärtom större roll än någonsin i dessa dagars kristider och med jordens utmaningar. Sen museiutredningen och den stora kulturutredningen, som visserlingen inte behandlar design annat än indirekt - exempelvis genom att föreslå att Nämnden för Hemslöjdsfrågor ska ingå i den större myndigheten - men som förvånar genom att inte alls ta upp kvalitetsbegreppet. En del förändringar säkert välbehövliga, men är det alltid bra att slå ihop allt, när mångfald är kulturens väsen? Och sen då stormen och utredningen kring Konstfack, olagliga handlingar och etik, de osäkra uttalandena från konstfacksledningen, den svajiga debatten och nu fram till dagens DN-debattartikel, där Ivar Björkman nu slår fast skolans position efter intern utredning. Synd om elever och skolan, om varumärket nu skadas, när man internationellt skapat sig en så pass stark ställning. Kulturministerns protestaktion hjälpte inte direkt att minska oron. Bra i alla fall att det slås fast att handledarna tydligt måste avråda från olagliga och oetiska handlingar.