Thursday, June 18, 2009

FORMs nya Gotlandsnummer lanseras i Visby

Vi for ner ett dygn till Gotland för smygläsning av FORMs Gotlandsnummer och samtidigt passade vi på att ha ett fördjupat strategi- och bondingmöte med redaktionen för FORM. Kajsa Hernell och jag från Svensk Form, samt Marie Arvinius, Staffan Bengtsson, Jelena Zetterström, Frida Brismar och Pompe Hedengren från redaktionen. Mycket handlade förstås om hur vi ska angripa den ekonomiska krisen, och svårigheten att få långsiktiga annonsörer, samtidigt som allt är så positivt med utvecklingen av FORM. Läsarna är allt nöjdare, redaktionen älskar sitt jobb och brinner för FORM, liksom vi och medlemmarna. Det gäller här som överallt annars, uthållighet och övervintring! Läsarnas förtjusning fick vi ytterligare bekräftelse på i Visby på kvällen, då ett hundratal samlades till kvällen som Svensk Form Gotland hade arrangerat i det nya designcentret G.A.D. Som är fyra olika producenter/butiker/koncept som samlats i ett showrum mitt i Visby. Inspirerande. Svensk Form har fått en ny ordförande på Gotland Frode Falkenhaug, som till vardags är Hemslöjdskonsulent, med många kontakter och ambitioner för Svensk Forms utveckling lokalt. De ser som sin stora uppgift att verka som en mötesplats för företag, institutioner och organisationer som verkar inom form och designområdet på Gotland. Läs mer om den på vår webb . Numret har ett härligt sommaromslag och innehåller axplock från allt från Barbro Lomakka till Håkan Nessers nybyggda drömhus på Gotland.

FORMs redaktionsråd på Gotlandsresa 16-17 juni
Designgalleriet och caféet G.A.D. bjöd på lokalproducerad choklad
Elevprover från Elfrida Andrégymnasiet och Högskolan på Godlands utbildning i industriell designFrode Falkenhaug, Svensk Forms nya ordförandet på Gotland


Svensk Form Gotland ordnade smygläsning på G.A.D. i Visby
Bonding och Strategi med FORM-gänget i Fridas stuga


Staffan hittar en IKEA-lampa på fältet


I det obemmanade bageriet plockar man sitt bröd och lägger en slant. Lita på kunden!Gotland igår

Tuesday, June 16, 2009

Ingrid Sommar - Dåligt uppdaterad?

Kommentar från Svensk Form till Sydsvenskan på artikel av Ingrid Sommar I dålig form. publicerad 10 juni

Ingrid, du skriver som vanligt en massa kloka saker men Du verkar också ha missförstått en hel del när det gäller Svensk Forms verksamhet av idag. Kanske är Du lite dåligt uppdaterad?

Vi håller med i allt du skriver om bristen på officiell designpolitik, oklarheterna i kulturutredningen och mediernas obegripliga tystnad när det gäller form och design. Samtidigt som designens roll som samhällsförändrare är angelägnare än någonsin, med alla de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar vi står inför. I dag pågår en rörelse bort från det individuella perspektivet till ett gemensamt större socialt engagemang, med långsiktigt hållbar utveckling som mål. Här kan designer bidra med att visualisera och tillgängliggöra komplexa företeelser och att påverka produktionsprocessen. Något som Designboost fångat upp på ett välgörande sätt med sina kunskapsdagar.

Vad du inte verkar veta är att Svensk Form driver samma frågor och har ett nära samarbete med Designboost. Särskilt i år genom projektet Bistro 3000 – Serving the Future om hållbar design och mat, som också valts ut av regeringen inför EU-ordförandeskapet.

Det är också en del annat Du missat, som ditt konstiga påstående att Svensk Forms medlemsföretag skulle vara designmässigt "godkända". Tvärtom, vi välkomnar alla och vill ha fler medlemmar, både företag och privatpersoner. Tidskriften FORMs uppdrag är i högsta grad att diskutera och ifrågasätta, och kommer att fortsätta med det oavsett eventuella konsekvenser. Däremot ligger en breddning av tilltalet i uppdraget just för att välkomna fler och inte bara de redan initierade. Såväl företag som privatpersoner. Bägge grupper förenas av intresset för form och design, däremot har de delvis olika förväntningar av sitt medlemskap.

Vår devis Bättre liv genom god design, den röda tråden i föreningens arbete genom hela 1900-talet, är relevant även i 2000-talet, om än i nytt perspektiv. God design i dagens termer förutsätter etisk och miljömässig hänsyn, utöver de funktionella och emotionella värdena. Att fler än vi delar denna uppfattning ser vi bevis för genom att våra ideellt arbetande regionalföreningar har ökat från 8 till 13 på fyra år. Enligt officiell TS-statistik har FORMs upplaga och medlemsantaletet ökat med över 20 % vid senaste mätningen 2007-2008.

Du ifrågasätter också regeringens prioriteringar att lägga 7-8 miljoner årligen på Svensk Form. Inga statliga pengar är självklara och tiderna förändras. Från och med 2010 har Svensk Form enbart ca 2,5 miljoner kronor i statligt bidrag, då det s.k. mötesplatsuppdraget för form och design redan har börjat överflyttas till Arkitekturmuseet i Stockholm. Vi tror i grunden på denna lösning med en tydlig gemensam arena i Stockholm för publiken för hela området arkitektur, form och design. För Svensk Forms del innebär det en fortsatt intensiv verksamhet, oftast genom samarbeten, som exempelvis med Designboost i Malmö. Som en följd av det minskade anslaget är kansliet visserligen reducerat. Däremot arbetar vi i stället med ett tiotal externa projektledare i Sverige och utomlands. Det är förstås jättetufft med ekonomin men vi har mycket att uträtta men vi håller ut och jobbar för det vi tror på.

Efter dialog med våra designföretag har de prioriterat gemensamma internationella satsningar framför allt i Milano, London och Tokyo, i Tokyo under det nu under 10 år inarbetade namnet Swedish Style. Visst finns det risk att utställningar kan uppfattas som produktkavalkader, men det goda exemplet, inte bara slutprodukten utan designprocessen bakom, är fortfarande ett effektivt pedagogiskt grepp för olika målgrupper, med olika kunskapsnivå och intresse. Vi har alla en kommunikativ utmaning när vi talar om design och hållbar utveckling, begrepp som riskerar att urvattnas. Då är det angeläget att kunna konkretisera och exemplifiera.

Internationell positionering och hållbar utveckling ligger idag högst på vår agenda. Ute i världen är efterfrågan och respekten för svensk design, med sina humanistiska perspektiv, kanske större än någonsin. Vi önskar att man från officiellt håll förstod att förvalta detta kapital och att man skulle satsa ännu mera, som i alla våra grannländer..

Monday, June 15, 2009

Levande och lärorik IKEA-utställning på Liljevalchs

Slank in en snabbis i slutet av IKEA-vernissagen i torsdags. Kvar fanns fortfarande flera glada besökare med röda kinder av igenkänning, minnen och säkert lite vernissagevin också. - "jag är visserligen från Norrbotten, där hade vi ingen IKEA-butik, men ändå berörs alla av den här utställningen, den handlar om vårt liv", sa en ung formgivare med lysande ögon, även om han hade önskat ett rum som handlade om plagiat och kopiering - inte bara boven Ikea, utan även några av dem som kopierat Ikea. Visst kan man ha synpunkter och sakna viss problematisering, men en hel del tas upp i seminarieform under utställningens gång. En härligt, inbjudande och levande utställning där besökarna dras med och lär sig om IKEAS historia och påverkan på våra liv. IKEA är inte vilket företag som helst, dess unika framväxt och påverkan, en efterlängtad utställning, som aldrig hade sett likadan ut om företaget sjävt gjort den. Staffan Bengtsson var påtagligt nöjd. Han har brunnit för detta projekt länge och haft helt fria händer. Tröttsamt att höra samma automatiska tugg som alltid från pressen. Den gamla vanliga argumentationen borde kanske också nyanseras? Finns det inget positivt att göran utställning om ett unikt världsföretag? Retoriken är numera ganska sliten med det gamla tugget om det tveksamma i att medborgarna vilseleds kommersiellt, fri produktplacering och reklam för företagen. Ifrågasättandet om ett företag som får sponsra så tydligt på publik institution - gratis marknadsföring. Jag tror inte IKEA behöver mera marknadsföring, men publiken kan behöva helt nya infallsvinklar och kunskap om IKEA. Följ seminarier och köp katalogen!

Glad öppning av Liljevalchs stora sommarutställning om IKEA