Friday, November 16, 2007

En titt i arkivet

Tack vare accesstjänsterna har vi under senaste året verkligen kunnat satsa på att gräva i vårt rika historiska material och göra det tillgängligt för en bredare publik, inte minst genom det digitala designarkivet. http://designarkiv.svenskform.se som nu utökas ännu mera i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. Arbetet har medfört att alltfler av oss som jobbar här fått kika in i denna skattkammare och lärt sig om föreningens och därmed den svenska designutvecklingen under 1900-talet. För att ytterligare stimulera denna något yrvakna nyfikenhet, har vår duktiga biblotekarie Anita Christiansen har tillsammans med sina medarbetare och David Leidenborg från Centrum för Näringslivshistoria vid ett par tillfällen bjudit in all personal på en "Titt i arkivet". Senast igår, med bostadens utveckling under årtiondena, klipp, kataloger och gamla nummer av FORM. Alldeles för fint och för mycket jobb för att bara vi på kontoret ska få se det! Vi måste låta det finnas tillgängligt för fler! Lägger in några bilder här. Vi jobbar nu på en utställning tillsammans med Formens Hus i Hällefors, där bostadsutvecklingen under 1900-talet skall gestaltas i full skala. Det här är en fin förhandsresearch.

Funktionalister, traditionalister och förnyare


Vi möblerar och bildar eget hem 30-tal och 40-tal


H 55, radhus och färgsystem


Möbelrådtillgängligt 60-tal och grönt 70-tal,80-tal, 2000-tal


Thursday, November 15, 2007

Designstafetten - Reala lämnar över pinnen till Tom Hedqvist

Samuel Nyholm hade förberett en annorlunda samtalsform, när han i onsdags överlämnade pinnen i designstafetten till sin gamla lärare och rektor på Beckmans, Tom Hedqvist. I sin egen inbjudan skrev han: The discussion will be on the topic of "death", and other related things. Tom visste temat, men var ganska överraskad när Samuel började visa bild efter bild och bad Tom associera. Vem var konstnären, mindes han när de talat om bilden sist, vad såg Tom ? osv. Det visade sig att minnesbilderna dem emellan var lite suddiga, och vi fick följa hur de klarnade och trådarna sakta nystades upp. Inledningsbilden som Samuel visade var japanske träsnittsmästaren Hokusais våg, han kom ihåg att Tom hade visat den i sin undervisning. Tom undrade om Samuel mindes vad han sagt. "Var det inte något om din pappa?" sade Samuel. "Nej, men om min teckningslärare". Tom berättade om sin unike teckningslärare, som förutom att lära dem teckna, också var en skicklig pedagog som öppnade nya världar för honom. Den här vågen hade läraren ställt fram under ett par veckor för att eleverna skulle få gissa vad det var. Tom hade fått hjälp av sin pappa, och kunde därmed gissa rätt. Sedan vecklade läraren ut hela Hokusais konstnärsskap för eleverna. Anledningen till att Samuel just valt Tom som nästa länk i stafetten, var just att han uppskattade att Tom inte bara var begränsad till grafisk form, utan även visade andra sammanhang och synsätt för eleverna. Det var tack vare det som Samuel gått vidare på den banan. Så fortsatte samtalet. Ett böljande växelspel, stundtals magiskt, långsamt, små tystnader här och där, viss osäkerhet, men tankeväckande. En mix av bilder från Goya, Rossini, Picasso, Albrecht Dürer, uppblandade med slarviga målarboksbilder och klipp ur tyska tidskrifter, nazistporträtt osv. Symbolspråk och relationer mellan olika bildvärldar. De höll på i nästan två timmar, publiken liten och intim, nära lyssnande. Tätt och spännande.

Tom Hedqvist, Samuel Nyholm, Hokusai och andra konstnärerTuesday, November 13, 2007

Design S - dags att anmäla sig!

Så var det dags för nästa omgång av Design S – Swedish Design Award! Från och med nu fram till 20 februari 2008 kan ni anmäla er! Kersti Sandin är juryordförande och en namnkunnig ny jury är utsedd. Mer information på www.swedishdesignaward.se Design S premierar design som skapar nytta, och ser helst så stor bredd som möjligt på de inskickade bidragen. Den ska spegla den breda kompetens som finns idag inom svensk design. Nyskapande, kreativitet och hållbarhet är övergripande kriterier. Grön logga sänder en signal.

Dags för Design S


Pecha Kucha måndagkväll 12 november

Kick-offen för Design S hölls i samband med Pecha Kucha på Berns. Otroligt att vi kunde locka en så stor publik en måndagskväll. Ca 200-300 i publiken. Det visar att denna icke-förpliktigande presentationsform verkligen passar samtiden. Finns nu i 120 städer. Vid Designtide i Tokyo förra veckan kördes en Pecha Kucha med 2500 besökare www.pecha-kucha.org. Måndagskvällen på Berns inleddes med information om Design S, följt av en bra mix av talare. Avspänt, bra musik, informell stämning. De flesta verkade bekväma med formatet, som synes av bilderna nedan. Anders Färdig, Design House Stockholm, www.designhousestockholm.se , Per Holknekt, Odd Molly, www.oddmolly.se , Staffan Bengtsson, FORM, www.itsmedia.se , Aia Jüdes/Sanna Å Gebeyehu, www.fairmade.se , John Mellkvist, JohnLook.com, www.johnlook.com , Oscar Hafvenstein, Boys Don´t Cry, www.boysdontcry.se , Lennart Andersson, Ergonomidesign, www.ergonomidesign.com samt jag själv, för att förklara Pecha Kucha och berätta om Design S.
Staffan Bengtsson befriade oss alla genom att ta oss på en humoristisk och slagfärdig promenad genom Dalagatan, med utgångspunkt från Astrid Lindgrens adress under så många år. Sarkasm och talande bilder bidrog till en svidande attack på de nya hyreshus som ogenomtänkt och obemärkt växer upp i smyg i vår stad. Den skumme byggherren fick sina fiskar varma.
Anders Färdig, som enligt egen utsago haft erfarenhet av att driva klubb, rörde sig ledigt bland publiken. En charmig estradör. Alla talarna engagerade ifrån olika utgångspunkter, se bilder nedan. Kvällen resulterade att många fler anmälde sitt intresse att delta i Pecha Kucha, så nu måste vi snart komma med nästa.

200-300 på en måndagskväll!
Anders Färdig i ett av sina rätta element
Off Molly fiske samt promenad genom Dalagatan +


Fair Made och Varumärkens visuella värdeBranding via Arkitektur samt Interaktionsdesign