Saturday, September 27, 2008

Ambitiöst seminarieprogram i Hamburg

Precis som man ska när man tar emot en turnerande utställning, hade arrangörerna i Hamburg ordnat en rad seminarier under pågående utställning. Hållbar design, ljusdesign, design som utvecklingskraft, design lönar sig, innovativ textildesign, design och genus… Med inbjudna svenska talare och nyckelpersoner inom tysk design. Äkta möten mellan utövare, och specialpublik för varje tema. Jag var med i första passet om Hållbar utveckling och berättade en del om hur vi jobbar med Saving the Planet in Style nätverket till exempel. Tyskland representerades av Professor Dr Michael Erlhoff från Kölns internationella designskola. En ironisk och clever kille. Vi fick fin kontakt och jag skulle gärna bjuda honom till Sverige. Hållbar utveckling och ljusdesign på schemat. Mänskligheten står inför sin största utmaning. Vi måste hitta nya sätt att konsumera. Att övergå från produkter till tjänster och upplevelser. Långsiktig livskvalitet för oss människor. Vi måste tro på möjligheterna och hitta attraktiva sätt att förändra vår livsstil. Inte bara ta på tageltröjan. Bland publiken formgivare och designstuderande, alla engagerade. Skön promenad i Hamburg med min vännen Alexander Lervik, som var där och talade om de revolutionernade nya möjligheterna med LED och optisk fiberbelysning. Vi dryftade den eviga utmaningen hur vi ska lyckas kommunicera designens betydelse och värde för företag och beslutsfattare. Vidare över till utopier för framtiden. Sen en långdragen flygresa från Hamburg via Köpenhamn. Hann dammsuga Kastrup på födelsedagspresenter och julklappar. Inte i säng förrän vid två.

Designstuderande och formgivare i publikenSvenska talare: Johan Lindau, Ewa Kumlin, Alexander Lervik, Magnus Wästberg
Tyska talare på hög nivå inom design - To buy is fun, to possess is boring


Nu finns en kinesisk cigarett som går att röka inomhus = vattenångaMuseum für VölkerkundePerfekta utställningslokaler - Museum für Völkerkunde i HamburgThursday, September 25, 2008

Design S i Hamburg - föredömliga förberedelser och kunglig glans

Generalkonsulatet i Hamburg har gjort ett imponerande förberedelsearbete för att ta emot utställningen Design S – Swedish Design Award. Förberedelserna har pågått ett halvår, uställningen är magnifikt installerad i Museum für Völkerkunde mitt i Hamburg. Sätter in bilder sedan, när jag fotat lite mera utan så mycket folk. Vår huvudsponsor SAAB hämtade på flygplatsen. Gabriela Lopez som skött produktionen från vårt håll var redan på plats tillsammans med arkitekterna Simon Anund och Peter Andersson. Flera hundra kom till öppningen som toppades av idel potentater. Välkomnandet och vänliga inställningen till Sverige är imponerande. Prins Carl-Philip drog naturligtvis ett massivt pressuppbåd, och höll också ett kort tal om vikten av design och klippte banden. Detta var på sätt och vis generalkonsulatets stora avskedsmanifestation. GK här ska stänga – ett idiotiskt beslut för övrigt, hur tänker man om våra relationer med Tyskland egentligen? Generalkonsuln Bengt Lundborg flyttar nu som ambassadör till Lissabon. Svenska ambassadören Ruth Jacoby var på plats. Och roligaste för mig var att jag hittade en dalkarl i förskingringen, nämligen den som nu ska bli ny honorärkonsul i Hamburg, Leif A Larsson, som kommer från Saltvik i Vansbro. Inte illa. Efter ståtlig middag i rådhuset fick han och hans hustru skjutsa mig hem i taxi, för då fanns inga väntande Saabar kvar och jag hade glömt att ta med pengar, eftersom allt serverats på guldfat fram tills dess.

Programmet fortsätter med föreläsningar i dag.

Invigning av utställningen Design S i Hamburg
Gabriela Lopez visar utställningen Design S för Carl-Philip och övriga VIP:arGabriela förevisar CKR:s Eve armbandMingel på Museum für VölkerkundeFin middag för prins Carl-Philip i rådhusetNye honorärkonsuln i Hamburg och Visit SwedenWednesday, September 24, 2008

Juridikstuderande kommer till Svensk Form för att lära mer om Opinionsnämnden


Nordiska Ministerrådet håller konferens om kreativa näringar på Såstaholm

Huvudtalare på Kreanord och mitt kitschiga hotellrum på Såstaholm


Nordiska Ministerrådet kallar referensgruppen till KreanordMöte på Kulturdepartementet och KreanordI måndags kom höstproppen.

Inga överraskningar för vår del, det gick i den riktning som vi räknade med. Vi får behålla 4 (av 6) miljoner av vårt mötesplatsuppdrag nästa år, och från 2010 går det i sin helhet över på Arkitekturmuseet. Arkitekturmuseet i sin tur får ett vidgat uppdrag redan nu från årsskiftet när de tar över uppdraget från rådet för arkitektur, form och design, som sedan ökas från 2010 med mötesplatsuppdraget. Dessutom får de en del av det ökade museianslaget. Så Arkitektur får drygt 4 miljoner till från årsskiftet och sedan ca 10 miljoner till från 2010. Den nya chefen får i uppdrag att genomföra de tänkta förändringarna och bygga den nya mötesplatsen för arkitektur, form och design. Museet läggs inte ned, och arkivet flyttas inte. Hoppas nu att det blir den starka arena som vi alla hoppas på. Klipper in några avsnitt nedan som berör oss från proppens skrivningar.

Regeringens höstproposition och Svensk Form.

UTGIFTSOMRÅDE 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid.
3. Utgiftsområde 17
Vidgat uppdrag för Arkitekturmuseet.

Regeringens bedömning: Arkitekturmuseet har en viktig roll i att bevara och förmedla vårt arkitektoniska kulturarv. Regeringen anser att den uppgiften bör kvarstå hos museet och anser i likhet med flertalet remissinstanser att museets arkiv och samlingar därför fortsatt bör hanteras inom myndighetens ram. Samtidigt har arkitektur, formgivning och design många gemensamma beröringspunkter. Regeringen anser därför att det finns stora fördelar med att det finns en institution som kan ta ett gemensamt grepp på frågor som rör gestaltningen av den gemensamma miljön, både vad gäller byggnader och föremål. Regeringen avser att lämna ett särskilt uppdrag till Arkitekturmuseet att föreslå hur en sådan breddad verksamhet bör utformas. Vidare avser regeringen att ge ett uppdrag till museet att i samråd med andra berörda myndigheter och organisationer utveckla samverkan kring arkitektur-, formgivnings- och stadsmiljöfrågor. I detta sammanhang bör bl.a. ett regionalt perspektiv beaktas.
Regeringen beräknar att Arkitekturmuseet från och med 2009 tillförs ytterligare resurser motsvarande det belopp som idag är avsatt till Rådet för arkitektur, form och design. Vidare bör Arkitekturmuseet från och med 2010 överta det uppdrag om en mötesplats för form och design som idag ligger hos Föreningen Svensk Form samt från och med detta år tillföras de medel som är avsatta för uppdraget. Svensk Form och Arkitekturmuseet har mot bakgrund av rådets rapport uttryckt ambitionen att finna former för ett närmare samarbete.

11. Museer och utställningar
Regeringen beräknar att Arkitekturmuseet fr.o.m. 2009 tillförs 3 miljoner kronor för det vidgade uppdraget som omfattar hela formområdet. Vidare beräknar regeringen tillföra ytterligare 6 miljoner kronor fr.o.m. 2010 då Arkitekturmuseet föreslås ta över uppdraget om en mötesplats för form och design från Föreningen Svensk Form.
För en satsning på fria museer som vårdar och visar kulturarvet beräknar regeringen tillföra totalt 40 miljoner kronor varav 28 miljoner kronor fördelas mellan de centrala museer som är myndigheter. Av tillskottet sker särskilda prioriteringar enligt följande:
Regeringen beräknar att Arkitekturmuseet fr.o.m. 2009 tillförs 3 miljoner kronor för det vidgade uppdraget som omfattar hela formområdet. Vidare beräknar regeringen tillföra ytterligare 6 miljoner kronor fr.o.m. 2010 då Arkitekturmuseet föreslås ta över uppdraget om en mötesplats för form och design från Föreningen Svensk Form.
Regeringen beräknar att 2 miljoner kronor av bidraget till Föreningen Svensk Form omprioriteras till Arkitekturmuseet fr.o.m. 2009. Vidare beräknar regeringen att bidraget till Svensk Form minskas med ytterligare 4 miljoner kronor 2010 då uppdraget om en mötesplats för form och design förs över till Arkitekturmuseet.
I budgeten för 2009 föreslås Svensk Form tilldelas 6,5 miljoner kr. (8,3 miljoner 2008).

Sunday, September 21, 2008

Inte aktuellt med någon sammanslagning

40 nya miljoner till museer var en god nyhet som sipprade ut i helgen och som vi får läsa mer om i morgon när budgetproppen kommer. Nationalmuseum, Moderna och Arkitekturmuseet är några som ska få del av kakan. Bra nu om Arkitektur får både av detta anslag + andra medel knutna till ett nytt vidgat uppdrag som ska innefatta även form och design. På väg mot en starkare publik plattform. Viktigt dock att påpeka att vi, Svensk Form INTE ska fusioneras in i Arkitekturmuseet, INTE slås samman, INTE gå upp i osv. Det har aldrig varit aktuellt. Vi behåller vår oberoende identitet och grundverksamhet som fri medlemsförening, även om vi väljer att samlokalisera oss och att samarbeta med arkitekturmuseet. Vill bara lugna om någon undrar, eftersom det kommer ut fel i pressen hela tiden.

13 miljoner till ökad samverkan mellan kultursektorn och näringslivet

I fredags hade Maud Olofsson och Lena Adelsohn Liljeroth kallat ett 20-tal utövare inom kultur och näringsliv, framför allt från ett regionalt perspektiv, men också nationellt och internationellt. Det här var den tredje i en serie av dialoger med syfte att få fram ett fördjupat samarbete mellan näringspolitiken, den regionala tillväxtpolitiken och kulturpolitiken. De tidigare hade handlat om kreativitet och nyskapande inom kulturområdet och entreprenörskapsfrågorna. Det är svårt få grepp på direkten vad sådana här möten kan åstadkomma. Men bara det att vi träffas och samtalar är i sig positivt. Det rena informationsutbytet och få ansikten på folk. Det ger också en viktig signal att ministrarna kallar, vill jobba med frågan och alla ställer upp. Samtalen rörde sig alltifrån konkreta lokala exempel till internationella studier och teoretiska resonemang. Anna Rygård antecknade och kommer att skicka ut anteckningar. Alla som hade samlats verkade se kopplingen mellan kultur och näring som självklar och att båda behöver och ingår i varandra. Ibland blir det missvisande när man försöker polarisera. Ord som hela tiden återkom: Gränsöverskridande, tillsammans, upplevelse, tvärsektoriellt, kreativ ekonomi… En sorts slutsats är ändå att kreativa näringarna är vår nästa ekonomi. Konkret resultat blir en handlingsplan och 13 miljoner till ökad samverkan mellan kultur och näringsliv. Positivt, men ändå för lite för allt det ska räcka till.

En bild vi ofta vill se: Kultur- och näringsministern tillsammansBo-Erik Gyberg modererade och Maud fotade församlingenKingen från Sveg underhöll efter seminariet i samarbete med FärgfabrikenVår nya handläggare på Kulturdepartementet Monica Pourshahidi i rött