Saturday, October 20, 2007

designboost i Malmö - sustainable design

David Carlson och hans kompis Peer Eriksson lyckades verkligen med sin tredagarsboost i Malmö. David med sitt stora kontaktnät hade fått dit ett imponerande gäng från hela världen. Första dagen workshops (boost meetings) nästa dag 25 talare x 15 minuter (boost chats) och tredje dagen öppning av utställningen (boost show). Bland de internationella talarna fanns exempelvis Jennifer Leonard som skrivit Massive Change, indiske designern Satyendra Pakhale som verkar i Amsterdam, Brent Richards förre rektorn för St Martins i London, designern Stephen Burks från New York och Kevin Low från Kuala Lumpur, trendjägaren Jody Turner från Culture of Future m fl. Designer, trendanalytiker, itexperter, designstrateger, företagare, etnografer, en bra blandning.
Jag missade workshopsdagen, men hörde att den var meningsfull. Seminariedagen påminde om FutureDesignDays, med stora skärmar och snabba presentationer, men utan deras höga svansföring. Detta var mera avspänt, tonen lägre, förberedelserna mera informella. Ändå flöt allt riktigt fint. Saknade kanske frågor, men samtidigt fanns gott om tid att umgås i andra former på kvällen, till och med dans på nattklubb. Och det är alltid i luckorna som nya projekt och ideer föds.
Några riktigt vassa talare. Alla designer är ju inte så verbala, även om de hade viktiga budskap. Några superförberedda, andra tvärtom. Kerstin Sylwan från 02 nordic och jag låg allra sist på dagen och bjöd alla att delta i Saving the Planet in Style. Trots att vi inte hunnit samordna oss så bra, och var mer än lovligt vimsiga, fick vi ändå mycket positiv respons och samarbetsförslag efteråt.
Genom föreläsningarna fick vi hundratals definitioner på "sustainability" och "design".Alla var dock eninga om att orden saknar mening utan innehåll och sammanhang. Trend- och sloganvarning! En annan röd tråd genom alla föredrag var det humanistiska budskapet. Det handlar ytterst om oss människor, om långsiktigt ökad livskvalitet och tidlöshet. Vi människor kommer alltid att drivas av våra passioner, att göra emotionella val och göra det vi älskar att göra. Den unga generationen i långt högre grad än den föregående. Mera av den kreativa högra hjärnhalvan än den rationella vänstra kommer att styra utvecklingen.
Torts insikten om de allvarliga hoten, komplexiteten och nödvändigheten att rädda vår planet, får vi inte paralyseras av skräck och skuld. Vi måste tro att det är meningsfyllt att ta små steg, att vi lär oss på vägen. Att försöka se den stora bilden, samtidigt som vi måste skala ner den i hanterliga bitar för att kunna agera.
Efter alla verbala föredrag var det befriande att se utställningen, påtagliga resultat från processer och produkter., som på olika sätt hanterar temat hållbar utveckling. Ur miljö-, sociala och ekonomiska perspektiv. Designens roll i kedjan mellan konsumenter och producenter är inflytelserik och ansvarsfylld.
Det uppstod en speciellt varm stämning mellan deltagarna, och vi ville på något sätt hålla kvar i den energi och inspiration som uppstått. Till middagen diskuterade vi nästa designboost’s tema, tills Peter Andersson föreslog att det förstås skulle vara samma. Sustainable design. Hoppas att David och Peer orkar fortsätta!

No comments:

Post a Comment