Sunday, August 31, 2008

2008-08-23 Rejmyre matters – konstnärliga perspektiv på ett brukssamhälle.

2008-08-23 Rejmyre matters – konstnärliga perspektiv på ett brukssamhälle.
I lördags en utflykt till Rejmyre. Jag var inbjuden som vernissagetalare av arrangörerna , Sissi Westerberg (konstnär/formgivare) och Veronica Wiman (curator), som tagit initiativet genom sin förening LAND. En sammankomst av konstnärer från Sverige, Finland, Norge och USA. De engagerar sig i processer och projekt som utforskar och interagerar i olika samhällen, om platsers identtet, värderingar, historia. Arbetet med Rejmyre hade inletts redan för ett år sedan, och även ingått i en installation i Los Angeles tidigare, nu visades ett delresultat av processen i en utställning i Engelska magasinet mitt i hantverksbyn i Rejmyre. För min del var det lärorikt ur alla aspekter, eftersom jag skam till sägandes aldrig tidigare varit i Rejmyre. Såg förstås glasbruket, museet, mässingsfabriken. Idag jobbar ett 30-tal glasblåsare i hyttan och man märker att det kommer fler och yngre formgivare och hantverkare som intresserar sig. Fantiserade om hur mässingsfabriken skulle kunna genomgå metamorfoser med hjälp av nytt designtänkande. Under vernissagen fick vi förklaringar till vart och ett av de konceptuella verken. Till detta bjöds polkagrismaränger och saft från cafeet intill, och de äldre föreningsmedlemmarna som varit med om tillkomsten var stolta och intresserade. Det hettade verkligen till i positiv och konstruktiv anda under det efterförljande seminariet, där alla berättade glatt och villigt om vilka de var och om det egna engagemanget för trakten, kulturen och konsthantverket. Näringslivschefen (nytillträdd från Göteborg), glasbruksrepresentanterna, kulturfolk och bybor. Alla var fyllda av idéer. En av formgivarnas och konstnärernas många roller är ju också att ge oss andra dimensioner och låta oss se vår vanliga vardag ur helt andra perspektiv.

No comments:

Post a Comment