Sunday, August 31, 2008

Bättre design behövs på akuten!

Hela veckan gick och bloggen kom på efterkälken. Inte minst då min man råkade ut för en ovanlig bakterie som vände upp och ner på schemat. Bland annat föranledde detta flera besök på olika akutmottagningar i Sörmlands län. Där kan man tala om akut behov av förbättrade designlösningar. Att det råkade bli Sörmland, beror på att vi utgick från vår sommarbostad i Stjärnhov, där vi fortfarande mestadels kamperar innan vi slutligen ger upp sommaren, flyttar in till Stockholm och erkänner att hösten är här. Tack och lov är min man på bättringsvägen nu, men sjukvårdsmottagningarna har en del kvar att bota. Fram för bättre design!

No comments:

Post a Comment