Friday, September 5, 2008

Förstasidesnyhet i DN idag: Svensk Form säger upp sex anställda

Trist och tendensiös ingress till Bo Madestrands artikel i DN idag. Media är som vanligt mest intresserade av uppsägningar. Det är förvisso sant att vi nu genomför en drastisk minskning av personalen. Smärtsamt internt förstås, men att tajta till en organisation kan också innebära effektivisering, nya möjligheter och resurser som frigörs. Vi blir fem som är kvar och antar utmaningen att utveckla Svensk Form vidare i koncentrerad form och ny tappning från årsskiftet. Våra 11 regionalföreningar runtom i landet är dessutom en stark och aktiv resurs. Det står många angelägna frågor på agendan och ett digert publik program med olika samarbetspartners både i höst och nästa år. Vi kan nu jobba mera projektorienterat, och med större flexibilitet. Vi fortsätter med utställningsproduktion och externa uppdrag. (Nästa år har vi 6 utställningar som turnerar internationellt) Genom omorganisationen har vi rustat för att vårt statliga mötesplatsuppdrag successivt kommer att överföras till den större plattformen på Arkitekturmuseet. Samtidigt som vi utgår ifrån att de får ett vidgat uppdrag, som omfattar även form och design. Att den publika utställnings- och programverksamheten får samlade resurser och en tydlig scen gagnar publiken och designutvecklingen. Det ligger helt i Svensk Forms intresse. Vi behöver inte äga uppdraget om det kan stärkas på annat sätt och bli tydligare för publiken. Hoppas nu att staten fullföljer planerna, vi kan inget veta säkert förrän höstproppen kommer. Konsthallar och museer växer som svampar ur jorden, samtidigt som designområdet är beklagligt eftersatt. Vi kommer att kämpa för att det genomförs. Våra mötesplatser runtom i landet, våra nätverk och samarbeten växer. Medlemsföreningen fortsätter ju oförändrat, liksom vår opinionsbildande roll med FORM som främsta verktyg.

No comments:

Post a Comment