Sunday, August 31, 2008

2008-08-25 100 man på Taiwan Design Center

2008-08-25
Nu först börjar alla vara tillbaka från semestern och vi satt ganska många runt personalmötet idag. Samtidigt minimeras vi ju nu vecka efter vecka på grund av omorganisationen. Åt en sympatisk lunch med Staffan Carenholm, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. Nyttigt att utbyta information, ställningsaganden och positioneringar utifrån våra olika utgångspunkter. Att samarbeta mellan våra områden är önskvärt från alla håll. På eftermiddagen fick jag besök av en förtrupp från Taiwan Desgncenter, Michael T.L. Lin. Om en vecka kommer en 10-mannadelegation. Han jobbar på Taiwans design center, där man numera har ett 100-tal anställda för att främja designfrågorna för samhällsutvecklingen och en årlig budget på ca 64 miljoner kronor. De har redan börjat planera för sitt stora designår 2011 och ville ha tips och helst också svenskt deltagande.

No comments:

Post a Comment