Sunday, August 31, 2008

2008-08-28 Att höja respekten för värdet av designarbetet

En gång om året möts styrelsen för fördjupade diskussioner om framtid, visioner och strategi. Det är viktigt att träffas ordentligt och få prata till punkt, som vår styrelseordförande Erika Lagerbielke underströk. Många viktiga synpunkter kom fram, som vi så småningom kommer att fästa på pränt, men vi kan i alla fall konstatera att den eld som brunnit inom föreningen genom årtioendena, att verka för bättre liv och samhälle genom design, fortfarande är grundbulten, även om det tar sig olika uttryck i olika tidevarv. Vi fortsättar att sträva efter att höja respekten för värdet av designarbetet och att höja kunskapen om nyttan av design för samhällsutvecklingen. med
Avslutade dagen med besök på¨Bonniers Konsthall och Ann-Sofie Sidéns gripande och kraftfulla videoverk.

No comments:

Post a Comment